VIZIJA SPECIJALNOSTI

Na polju medicinske njege 
više nego bilo gdje kvalitet je značajniji od kvantiteta !
VišePORODILIŠTE

Najvažniji koncept za sve buduće majke, sigurnost, udobnost, posvećenost i najkvalitetnija...
VišeHIRURGIJA

Moderno opremljena
operaciona sala ...
VišeGINEKOLOGIJA

Briga o ženskom zdravlju  obuhvata žene svih starosnih kategorija.

Više

PORODILIŠTE

Pri osmišljavanju programa za porodilje, vodili smo se najvažnijim konceptima za sve buduće majke, a to su sigurnost, udobnost, posvećenost i najkvalitetnija… Više

PEDIJATRIJA – NOVO !

Dobro došli, u toku je registracija pacijenata. Naša briga je zdravlje Vašeg djeteta. Bez gužve i čekanja obavite besplatno pedijatrijski pregled, savjetovalište, UZV, uzimanje briseva, obrada rane, ordiniramo parenteralnu terapiju.. Više

HIRURGIJA

Posjedujemo moderno opremljenu operacionu salu sa najsavremenijom videolaparaskopskom opremom… Više